Toán 11.

Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 5. PHÉP QUAY

I. ĐỊNH NGHĨA

Các ví dụ về phép quay. Định nghĩa phép quay.

Điểm M và tâm O có thể chuyển động tự do trên màn hình.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.