Toán 11.

Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 5. PHÉP QUAY

I. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ về phép quay.

Để quan sát hình chuyển động có thể thực hiện các thao tác sau:

Bán kính vòng tròn lớn đuợc điều khiển bởi đoạn thẳng phía dưới hình.

Vòng tròn nhỏ bên trong được điều khiển bởi 2 điểm màu đỏ trên vòng tròn này.

- Dịch chuyển điểm điều khiển mày đỏ trên vòng tròn lớn để quan sát sự chuyển động của toàn hình.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.