Toán 11.

Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 6. ÔN TẬP CHƯƠNG II

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG M

Bài tập 5.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).