Toán 11 _Nâng cao

Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 5. Khoảng cách

Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.

Dịch chuyển các điểm xác định a, b để dịch chuyển tự do các đường thẳng a, b trong không gian.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).