Toán 11 _Nâng cao

Chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Bài 5. Khoảng cách

Ví dụ 2.

Dịch chuyển đáy, các đỉnh ở đáy và đỉnh S của hình chóp để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).