Toán 12.

Chương II: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Đường thẳng trong mặt phẳng.

Đường thẳng được xác định bởi 2 điểm chuyển động tự do trong mặt phẳng nằm ngang.

Trục Ox có thể dịch chuyển tự do trong mặt phẳng.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).