Toán 12.

Chương II: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu

BÀI 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Đường thẳng trong không gian.

Đường thẳng xác định bởi 2 điểm: điểm M chuyển động tự do trong không gian, điểm thứ 2 chuyển động trong mặt phẳng nằm ngang.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).