Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian


Tọa độ của điểm. Hoạt động 1. Hình thứ hai.

Dịch chuyển điểm E tự do trong góc 1/4 không gian trong hình để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).