Toán 12. Nâng cao. Chương III: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian


Phương trình mặt cầu.

- Bán kính hình cầu được điều khiển bởi đoạn thẳng nhỏ trên mặt phẳng.

- Điểm M chuyển động tự do trên mặt cầu.

- Muốn dịch chuyển hình cầu hãy dịch chuyển tâm của hình cầu này.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).