Toán 12. Cơ bản - Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng. Trường hợp B=C=0.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).