Toán 7.

Chương I: Đường thẳng vuông góc, song song

Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

1. Tiên đề Ơ-clit

-Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất.

- Đường thẳng c có thể điều khiển chuyển động tự do nhưng luôn đi qua M

- Có thể kiểm tra rằng c luôn luôn giao cắt với a.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Sử dụng công cụ để kiểm tra xem hai đường thẳng là song song hay giao nhau

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.