Toán 7.

Chương I: Đường thẳng vuông góc, song song

Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

1. Tiên đề Ơ-clit

- Bài tập 38b

- Điều khiển đường thẳng xiên chuyển động bằng cách dịch chuyển hai điểm trên đường thẳng này.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- - Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.