Toán 7.

Chương II - TAM GIÁC

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

1. Định nghĩa

Định nghĩa hai tam giác bằng nhau.

Hai tam giác ABC và A'B'C' luôn bằng nhau.

Các đỉnh A, B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Đỉnh A' chuyển động tự do, các đỉnh B', C' phụ thuộc vào A'.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.