Toán 7.

Chương III - QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác

Bài tập 31.

Cách vẽ tia phân giác góc XOY.

Mô tả cách vẽ tia phân giác của một góc cho trước bằng một thước.

GV điều khiển thước lần lượt áp lề thước vào các cạnh của góc.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Dịch chuyển thước bằng cách rê chuột lên miền bên trọng của thước.

- Xoay thước bằng cách rê chuột tại các đỉnh của thước.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.