Toán 9.

Chương II – Đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

1. Tia phân giác của một góc là gì ?

- Nhắc lại khái niệm đường tròn.

- Dịch chuyển điểm mút bán kính trên đường tròn để quan sát.

- Muốn thay đổi vị trí và bán kính đường tròn thì dịch chuyển tâm O hoặc điểm điều khiển màu đỏ. .

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình./p>