Toán 9.

Chương II – Đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

1. Nhắc lại về đường tròn

Qua 3 điểm không thẳng hàng sẽ xác định được vòng tròn

Các điểm A, B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

- Để dịch chuyển thước tròn cần rê chuột trên cạnh đường kính của thước này.

- Rê chuột bên trong thước vuông để làm dịch chuyển thước vuông này.

- Nháy và rê chuột tại các điểm đầu mút của thước để xoay đổi hướng của các thước này trong mặt phẳng.

Chú ý:

Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Chú ý: