Toán 9.

Chương II - Đường tròn

Bài 6. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau

Cách tìm tâm hình tròn sử dụng thước phân giác

Dịch chuyển vòng tròn sao cho tiếp xúc với các cạnh AB và AC, ta sẽ thấy ngay là tâm của vòng tròn sẽ nằm trên đường thẳng AD.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.