Toán 9.

Chương III: Góc với đường tròn

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài tập 24

Điểm A, B chuyển động tự do trên đường ngang.

Các điểm đỏ trong hình là các điểm có thể dịch chuyển điều khiển hình vẽ.

Chương trình GeoGebra Applet không chạy được do trình duyệt của bạn chưa cài đặt phần mềm máy ảo Java. Để cài đặt và tích hợp Java 1.4.2 vào trong trình duyệt bạn hãy (nhấn vào đường link để tiến hành cài đặt Java.)

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.