Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hỗ trợ khách hàng (137 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (84 bài viết)
 • Sản phẩm mới (57 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (38 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (120 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (8 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (109 bài viết)
 • Download - Archive- Update (58 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (1 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (5 bài viết)
 • Phần mềm cho em (4 bài viết)
 • Làm quen với Tin học (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (623 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 7
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 7
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 84879657 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Bảng tóm tắt và so sánh các chức năng chính của bộ phần mềm iQB theo thời gian phát triển

  Ngày gửi bài: 17/04/2012
  Số lượt đọc: 8289

  Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

  Công ty School@net sắp phát hành bộ phần mềm iQB 6.0. Đây là một trong những phát triển, nâng cấp đặc biệt nhất của bộ phần mềm này.

  Bảng tổng kết nhỏ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ các tính năng rất mạnh của bộ phần mềm iQB và các phát triển, nâng cấp của các tính năng này qua thời gian phát triển của phần mềm này.

  Stt

  Chức năng

  iQB 1.0

  2004

  iQB 2.0

  2006

  iQB 3.0

  2007

  iQB 4.0

  2009

  iQB 5.0

  2010

  iQB60

  2012

  1.

  Khởi tạo CSDL

  2.

  Font chữ hỗ trợ

  Font 8-bit

  Font 8-bit

  Font 8-bit

  Font 16-bit Unicode

  Font 16-bit Unicode

  Font 16-bit Unicode

  3.

  Khởi tạo CSDL theo wizard tự động nhập kỹ năng và kiến thức của các môn học

  -

  -

  các môn học THPT

  toàn bộ môn học TH, THCS, THPT

  toàn bộ từ TH, THCS, THPT

  toàn bộ từ TH, THCS, THPT

  4.

  Nhập kỹ năng, ma trận kiến thức

  hỗ trợ kéo thả

  hỗ trợ kéo thả

  5.

  Nhập câu hỏi chính.

  6.

  Nhập câu hỏi tạm thời

  7.

  Điều chỉnh, sửa trực tiếp thông tin câu hỏi bất kỳ trong CSDL.

  8.

  Các dạng câu hỏi hỗ trợ của phần mềm

  câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

  câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

  câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

  câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, tự luận

  Bổ sung thêm loại câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

  Câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

  9.

  Câu hỏi kèm âm thanh, video và media khác

  -

  -

  -

  -

  -

  10.

  Thu âm và ghi hình trực tiếp cho dữ liệu Media

  -

  -

  -

  -

  -

  11.

  Nhập nhanh câu hỏi (Quick Input).

  12.

  Nhập câu hỏi chính thức từ Text Editor

  -

  -

  -

  13.

  Nhập câu hỏi tạm thời từ Text Editor

  -

  -

  -

  14.

  Nhập câu hỏi nhanh từ Text Editor

  -

  -

  -

  15.

  Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File vào CSDL

  -

  -

  Chỉ câu hỏi trắc nghiệm

  Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

  tất cả các dạng câu hỏi, trắc nghiệm, tự luận, ngắn, dài, tự động nhận biết các dạng câu hỏi

  tất cả các dạng câu hỏi, chuyển nhập cả âm thanh và video files

  16.

  In DS câu hỏi, chuyển ra DOC File

  Chỉ chuyển ra rtf File

  Chỉ chuyển ra rtf File

  Chuyển ra DOC file

  in cả mã điều khiển câu hỏi khi chuyển nhập

  in tất cả các dạng mã điều khiển

  in tất cả các dạng mã điều khiển

  17.

  Kiểm tra lỗi logic câu hỏi

  -

  -

  18.

  Nhập mẫu đề kiểm tra.

  -

  chỉ có kiểu Tỉ lệ phần trăm kiến thức

  Bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test

  19.

  Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Sơ đồ Test

  -

  -

  Bổ sung các lựa chọn kiểm tra

  Bổ sung các lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

  Có lựa chọn kiểm tra cho kiểu câu hỏi điền khuyết, cặp đôi

  20.

  Kiểm tra khả năng sinh tự động đề từ Mẫu đề kiểm tra kiểu Tỉ lệ kiến thức

  -

  -

  -

  -

  21.

  Mô hình đề kiểm tra

  Test File (*.qbt)

  Test File (*.qbt)

  Test File (*.qbt)

  Test File (*.qbt)

  Test File (*.qbt)

  Bổ sung thêm khái niệm Quiz File (*.qbtz)

  22.

  Chức năng khởi tạo đề kiểm tra trực tiếp (không qua mẫu đề kiểm tra)

  23.

  Chức năng khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra.

  -

  24.

  Nhập và điều chỉnh nhóm câu hỏi của Test File.

  -

  -

  25.

  Tự động sắp xếp và tạo nhóm câu hỏi cho đề kiểm tra

  -

  -

  -

  -

  26.

  Nhập trực tiếp một Test File

  27.

  Điều chỉnh, thay đổi thông tin chi tiết cho một Test File

  28.

  Điều chỉnh kỹ năng và phạm vi kiến thức của câu hỏi (chính thức và tạm thời) đã nhập trong CSDL.

  bổ sung tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

  Có tính năng kéo thả trong màn hình lệnh nhập ma trận kiến thức

  29.

  Nhập mẫu đề kiểm tra

  chỉ có mấu đề loại Tỷ lệ phần trăm kiến thức

  bổ sung thêm kiểu Sơ đồ Test cho mầu đề kiểm tra

  hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

  hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các loại câu hỏi

  30.

  Mô hình nhóm mẫu đề kiểm tra

  tuyến tính 1 chiều

  tuyến tính 1 chiều

  tuyến tính 1 chiều

  tuyến tính 1 chiều

  mô hình cây nhiều mức

  mô hình cây nhiều mức

  31.

  Trộn và xáo trộn câu hỏi Test

  bổ sung tính năng chỉ xáo trộn câu hỏi bên trong các nhóm câu hỏi

  hỗ trợ toàn bộ các loại câu hỏi

  Bổ sung lựa chọn chỉ hoán vị các phương án câu hỏi trắc nghiệm

  32.

  Số lượng câu hỏi được phép nhập trong CSDL

  không hạn chế

  không hạn chế

  không hạn chế

  không hạn chế

  không hạn chế

  không hạn chế

  33.

  Số lượng câu hỏi được phép khởi tạo trong một Test File

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  34.

  Số lượng đề kiểm tra được phép mở

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  35.

  Xem đề kiểm tra

  36.

  In đề kiểm tra

  bổ sung tính năng tự động căn chỉnh các đáp án khi in đề kiểm tra

  37.

  Đánh giá và tìm kiểm câu hỏi trong CSDL.

  -

  -

  38.

  Điều chỉnh nhóm câu hỏi theo ma trận kiến thức.

  -

  -

  39.

  Xem thông tin Test File

  40.

  Xem và sửa thông tin Test File (không cho phép sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra)

  bổ sung thêm tính năng phân nhóm câu hỏi


  41.

  Kiểm tra lỗi Logic đề kiểm tra

  -

  42.

  Khởi tạo, sửa và nhập trực tiếp đề kiểm tra

  bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ DOC file

  bổ sung thêm tính năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor

  các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

  các tính năng chuyển nhập từ DOC file và từ Text Editor tự động nhận biết các loại câu hỏi

  43.

  Tách, ghép đề kiểm tra

  44.

  Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra

  45.

  Các hình thức kiểm tra trực tuyến

  chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

  chỉ có 1 hình thức: kiểm tra chuẩn

  bổ sung thêm hình thức kiểm tra nhanh

  hỗ trợ 2 hình thức kiểm tra: chuẩn và nhanh

  bổ sung thêm hình thức kiểm tra mở

  bổ sung thêm hình thức kiểm tra công cộng và IQ

  46.

  Lệnh kiểm tra thử (kiến thức)

  -

  -

  đổi tên thành kiểm tra kiến thức

  đổi tên thành kiểm tra kiến thức

  47.

  Chức năng kiểm tra nhanh

  -

  -

  -

  đưa vào như một lựa chọn của lệnh kiểm tra chính thức

  -

  48.

  Skin cho màn hình Test o­nline

  -

  Chỉ có skin cho kiểu kiểm tra chuẩn, nhanh và mở

  49.

  Ghi kết quả kiểm tra vào Log File

  -

  Trong iQB 6.0, chức năng kiểm tra chính thức sẽ tách ra trong các phần mềm riêng

  50.

  Chấm bài kiểm tra trực tiếp

  -

  chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

  chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

  chỉ hỗ trợ câu hỏi trắc nghiệm với <=4 đáp án

  hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

  hỗ trợ tổng quát cho tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi

  51.

  Chức năng in mẫu chấm bài trắc nghiệm theo đề kiểm tra

  -

  -

  -

  -

  52.

  Import / Export Database

  bổ sung thêm tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

  Tính năng visual importing, dùng chuột kéo thả trên ma trận kiến thức

  53.

  Quản trị người dùng

  54.

  Thống kê dữ liệu đầy đủ

  55.

  Sao lưu dữ liệu

  56.

  Nhập và khởi tạo trực tiếp Quiz File

  -

  -

  -

  -

  -

  Có trong pm iQB Quiz Maker

  57.

  Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL

  -

  -

  -

  -

  -

  Có trong pm iQB Quiz Maker

  58.

  Chuyển đổi Test File --> Quiz File

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  59.

  Chuyển đổi Quiz File --> Test File

  -

  -

  -

  -

  -

  Có trong pm iQB Quiz Maker

  60.

  Phần mềm iTester

  61.

  Phần mềm iTester Pro

  62.

  Phần mềm iTestMixer

  -

  -

  63.

  Phần mềm iTQmaker

  -

  -

  64.

  Phần mềm iQB Magic Test

  -

  -

  -

  -

  -

  School@net  Bài viết liên quan:
  Bảng báo giá chính thức cho bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0 (29/05/2012)
  Tải Slide bài phát biểu tại buổi tập huấn sử dụng bộ phần mềm Ngân hàng đề Thông minh iQB 6.0 cho giáo viên phổ thông, đại học và cao đẳng ngày 19/05/2012 (22/05/2012)
  Tải phần mềm iTQmaker 6.0 - Phiên bản có chức năng tạo nhanh đề kiểm tra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn của CSDL (15/05/2012)
  Tải phần mềm iTestMixer 6.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra (15/05/2012)
  Tải phần mềmiTester Pro 6.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà trường trong phòng máy tính kết nối mạng LAN. Hình thức kiểm tra chính thức (15/05/2012)
  Tải phần mềm iTester 6.0 - Phiên bản hỗ trợ kiểm tra trực tuyến dành cho học sinh làm bài tại nhà. Kiểm tra không chính thức (15/05/2012)
  Tải Slide bài phát biểu tại buổi HỘI THẢO - HỌP BÁO Công bố và giới thiệu bộ phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB 6.0, giải pháp tổng thể cho bài toán quản lý Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra (14/05/2012)
  Phát hành phần mềm Ngân hàng đề Thông mình - iQB Leo 6.0 bản dùng thử (11/05/2012)
  Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm iQB 6.0 (10/05/2012)
  Chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp phát phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm iQB 6.0 (09/05/2012)


  Sản phẩm liên quan:

  Luyện thi Hoá Học
  210 000 VND

   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.