Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp phát phát hành phiên bản mới nhất của bộ phần mềm iQB 6.0
09/05/2012

Nhân dịp phát hành bộ phần mềm mới iQB 6.0, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thông báo một chương trình khuyến mại đặc biệt như sau cho các GV và nhà trường.
1. Chương trình khuyến mại đặc biệt này chỉ dành cho 3 phần mềm đóng gói CDROM trong bộ phần mềm iQB 6.0, đó là các phần mềm sau:


iQB Cat 6.0

Giá gốc: 95.000d/CD


iQB Quiz Maker 6.0

Giá gốc: 95.000d/CD


iQB Magic Test 6.0

Giá gốc: 45.000d/CD

2. Thời gian thực hiện khuyến mại:

Từ ngày 12 tháng 5 năm 2012 đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2012

3. Nội dung chương trình khuyến mại đặc biệt như sau:

- Nếu mua một trong 3 phần mềm trên, bạn sẽ được giảm giá đến 40% so với giá gốc của phần mềm, cụ thể như sau:


iQB Cat 6.0


iQB Quiz Maker 6.0


iQB Magic Test 6.0

Giá bán:

60.000 đ/CD

Giá bán:

60.000 đ/CD

Giá bán:

30.000 đ/CD

- Nếu mua bất kỳ 2 trong số 3 phần mềm trên, bạn sẽ được giảm giá đến 50% so với giá gốc của các phần mềm này, cụ thể như sau:


Quiz Maker + Cat 6.0


Quiz Maker + Magic Test 6.0


Cat + Magic Test 6.0

Giá bán:

95.000 đ / 2CD

Giá bán:

70.000 đ / 2CD

Giá bán:

70.000 / 2CD

- Nếu mua trọn bộ cả 3 phần mềm trên, bạn sẽ được hưởng giá đặc biệt nhất, giảm đến hơn 60%: chỉ với 100 ngàn đồng, bạn đã có ngay cả 3 CDROM.


Quiz Maker + Cat + Magic Test 6.0

Giá bán:

100.000 đ / 3CD

4. Chú ý: Chương trình khuyến mại đặc biệt này chỉ được áp dụng khi các GV và nhà trường thực hiện việc đặt hàng và mua phần mềm trực tiếp tại công ty (trực tiếp hoặc qua điện thoại, qua Website), không áp dụng cho các hình thức bán hàng tại các đại lý, nhà sách của công ty trên toàn quốc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=6349

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn