Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu nhanh phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh
14/11/2013

Phần mềm Ngân hàng câu hỏi luyện thi Tiếng Anh được thiết kế dành riêng cho các Giáo viên dùng để quản lý một Ngân hàng câu hỏi luyện thi hoàn chinh, sinh tự động không hạn chế các đề kiểm tra trắc nghiệm, cho phép in ra giấy hoặc làm bài ngay trên máy tính. Phần mềm sẽ tự động chấm điểm nhanh và chính xác theo đề kiểm tra khi học sinh tiến hành làm bài trực tiếp trên máy tính.Giao diện các chức năng chính của phần mềm được mô tả trong hình sau đây:


Sau đây là hình ảnh một số giao diện của phần mềm này.

1. Chức năng nhập, sửa trực tiếp câu hỏi.

Cho phép thực hiện các công việc nhập, sửa trực tiếp câu hỏi trong CSDL Ngân hàng câu hỏi. Có thể thực hiện chức năng chuyển nhập câu hỏi từ các DOC hoặc DOCX files.


2. Chức năng Nhập chủ đề kiến thức.

Cho phép xem, điều chính và nhập thêm chủ đề kiến thức của Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này cho phép GV hoàn toàn chủ động để điều chỉnh ma trận kiến thức của ngân hàng câu hỏi nếu trong quá trình sử dụng Bộ GD thay đổi khuôn dạng của các đề thi tốt nghiệp phổ thông hay thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

3. Chức năng Nhập, sửa mẫu đề thi

Chức năng này cho phép GV được sửa hoặc tạo thêm mới các mẫu đề thi, đề kiểm tra thử dựa trên Ngân hàng câu hỏi hiện có.


4. Chức năng Tạo đề kiểm tra nhanh

Chức năng này cho phép GV khởi tạo rất nhanh các đề kiểm tra, luyện thi từ các mẫu đề thi có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi. Mỗi lần tạo như vậy chỉ cần một vài giây là đã có thể tạo nhanh một đề luyện thi hoàn chỉnh. Đề này sau đó có thể in ra giấy hoặc cho HS làm bài trực tiếp trên máy tính.


5. Chức năng Tạo đề thi.

Chức năng này cho phép GV thực hiện việc tạo ra 1 đề kiểm tra mới dựa trên mô hình Ma trận đề và nguồn câu hỏi có sẵn trong CSDL. Đây là chức năng tạo đề kiểm tra chính của phần mềm iQB, rất hữu ích với GV.


6. Chức năng In danh sách câu hỏi.

Chức năng này cho GV xem và in danh sách các câu hỏi có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi với rất nhiều lựa chọn phong phú khác nhau.


7. Chức năng Luyện thi trực tuyến

Chức năng này rất đặc biệt: cho phép GV thực hiện các bài luyện tập, luyện thi trực tiếp trên lớp học với các chủ đề kiến thức được chọn trước. Chức năng này rất phù hợp khi GV thực hiện các buổi lên lớp ôn luyện, luyện thi cho HS.


Giao diện của cửa sổ luyện thi trực tuyến. GV và HS cùng nhau làm từng câu hỏi trắc nghiệm ngay trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7374

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn