Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 1: Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.
29/09/2015

Bài học đâu tiên trong Phần: Các thao tác cơ bản với phần mềm iQB 8.0
B1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới.. Bài học này giới thiệu các thao tác khởi tạo Ngân hàng câu hỏi mới dành cho các môn học trong trường phổ thông.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7972

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn