Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.
29/09/2015

Bài 2: Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=7973

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn