Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - B11. Nhập Nhóm mẫu đề kiểm tra
09/04/2016

Bài 11. Nhập Nhóm Mẫu đề kiểm tra. Giới thiệu nhanh vai trò, ý nghĩa của Nhóm mẫu đề và cách nhập Nhóm mẫu đề kiểm tra


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8048

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn