Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29a. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. Phần 1.
10/06/2016

Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29a. Phần 1: nhập, sửa thuộc tính đề kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8092

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn