Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video thao tác cơ bản với iQB 8.0 - Bài 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.
10/06/2016

Phần 2. Các thao tác cơ bản với iQB 8.0 Bài 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra. 29c. Phần 3: Các lệnh làm việc với danh sách câu hỏi.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=IQB&file=article&sid=8094

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn