Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (728 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 4
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 4
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 83882926 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Hướng dẫn sử dụng nâng cao Cabri II Plus: HÀM SỐ

  Ngày gửi bài: 21/09/2007
  Số lượt đọc: 4176

  Nhờ hệ trục toạ độ và công cụ liên quan đến biểu thức, Cabri Géomètre cho phép dựng một cách dễ dàng đồ thị của hàm số, và sử dụng đồ thị này để khảo sát hàm số. Trong chương này ta sẽ nghiên cứu hàm số đa thức bậc 3 sau đây.

  Trước hết ta hiển thị các trục toạ độ bằng công cụ [Thuộc tính]Hiện các Trục. Sau đó ta tạo biểu thức tương ứng trong vùng làm viêc. Một biểu thức đặt trong vùng làm việc có thể được tính với các giá trị khác nhau của biến. Ở đây ta kích hoạt công cụ [Văn bản và Biểu tượng]Biểu thức và vào biểu thức x^3 - 2*x + 1/2. Các tên có thể gán cho các biến là các chữ a,b,c,...,z. Đặt điểm P trên trục hoành (bằng công cụ [Điểm] Điểm). Sau đó ta có được toạ độ điểm P bằng công cụ [Đo]Toạ độ hoặc Phương trình sau khi chọn điểm P. Văn bản sẽ hiển thị toạ độ mà ban đầu sẽ gắn cho P, và sẽ thay đổi tương ứng với sự dịch chuyển của điểm này. Với công cụ [Thao tác]Chọn, ta có thể tách rời các toạ độ của điểm P và đặt tại một vị trí bất kì trên vùng làm việc. Ta cũng có thể gắn các toạ độ này lại với điểm P bằng cách dịch chuyển nó gần vào điểm P.

  Hình2.1 - [Bên Trái]. Ta nhập vào biểu thức tương ứng với hàm số cần nghiên cứu. [Bên Phải]. Ta đặt điểm P trên trục hoành và ta hiển thị các toạ độ bằng công cụ [Đo]Toạ độ hoặc Phương trình.

  Bây giờ ta tính giá trị f(x) trong đó x là hoành độ điểm P. Để thực hiện điều đó, ta kích hoạt công cụ và ta chọn hoành độ của P từ văn bản biểu thị các toạ độ của P.

  Hình 2.2 – Công cụ [Đo] Áp dụng một Biểu thức được dùng để tính giá trị của f(x) với x là hoành độ của điểm P

  Sau đó ta chuyển giá trị này lên trục tung bằng công cụ [Dựng hình]Chuyển độ Đo, bằng cách chọn giá trị cần chuyển, sau đó trọn trục tung. Sau đó ta chỉ cần dựng các đường thẳng song song với các trục và đi qua hai điểm này ([Dựng hình] Đường thẳng Song song) và ta thu được giao điểm M có toạ độ (x, f(x)). Trên hình 2.3, ta đã chuyển P so với vị trí của nó ở hình 2.2 để dẫn đến điểm thuộc trục tục thu được bằng cách chuyển độ đo và điểm đó thuộc phần hiển thị được của vùng làm việc.

  Hình 2.3 - Dựng điểm M(x, f(x)).

  Ta thu được đồ thị của hàm số bằng cách hiển thị tập hợp điểm M khi P chạy trên trục hoành. Ta dựng tập hợp điểm này với công [Dựng hình]Tập hợp điểm và chọn điểm M, rồi sau đó là điểm P. Để có thể hiển thị một cách tốt nhất phần của đồ thị mà ta quan tâm nghiên cứu, ta có thể dịch chuyển gốc của hệ trục toạ độ và các khoảng chia trên trục bằng cách rê-trượt gốc của toạ độ hoặc điểm chia đơn vị bất kì.

  Hình 2.4 – Công cụ [Dựng hình]Tập hợp điểm cho phép dựng đồ thị của hàm số.

  Ta sẽ dựng một cách gần đúng một tiếp tuyến với cong tại một điểm. Đối với giá trị h nhỏ, ta có :

  Theo quan điểm hình học, công thức tính gần đúng này tương đương với việc lấy phương của tiếp với đường cong tại điểm có hoành độ x là phương của đường thẳng nối các điểm có hoành độ x- h và x+ h. Với công cụ [Văn bản và Biểu tượng]Số, ta nhập một giá trị cho h, chẳng hạn ở đây là 0,3 cho phép dựng. Sau đó ta có thể nhập một số khác nhỏ hơn để có một sự xấp xỉ tốt hơn. Sau đó ta dựng điểm A trên trục hoành và dựng đường tròn tâm A và bán kính h nhờ công cụ [Dựng hình] Đường tròn bằng cách chọn h và sau đó là A. Hai giao điểm của đường tròn này với trục hoành có hoành độ tương ứng là x- h và x+ h, ở đó x là hoành độ của điểm A. Tiếp theo ta dựng ba đường thẳng song với trục tung và đi qua hai giao điểm trên, điểm A nhờ công cụ [Dựng hình] Đường thẳng song song.

  Ta gọi các giao điểm của các đường song song này với đường cong lần lượt là B-, B, B+ và chúng sẽ có hoành độ tương ứng là x- h, x, và x + h.

  Vì hình vẽ đã phức tạp hơn nhiều, bây giờ ta sẽ che các yếu tố mà ta không dùng đến nữa. Ta kích hoạt công cụ [Thuộc tính]Che/Hiện và ta chọn các yếu tố cần che. Ở đây ta sẽ che các điểm P, M, hai đường thẳng để dựng điểm M, các toạ độ của P và ảnh của hoành độ của P qua hàm số. Các đối tượng bị che không được hiển thị nữa, và khi mà công cụ [Thuộc tính]Che/Hiện được kích hoạt thì các đường biểu diễn chúng sẽ biến thành đứt đoạn. Để hiển thị lại một lần nữa công cụ này, ta chỉ cần chọn chúng lại một lần nữa bằng công cụ nói trên.

  Hình 2.5 - [Bên Trái]. Bằng cách lấy giao điểm của điểm tròn tâm A bán kính h, ta dựng ba điểm của đồ thị có hoành độ lần lượt là x-h, x, và x+h.
  [Bên phải]. Việc dựng gần đúng tiếp tuyến tại B thu được bằng cách dựng đường thẳng song song với đường thẳng (B- B+) và đi qua B.

  Ta dựng đường thẳng này nhờ công cụ [Đường]Đường thẳng và sau đó đường thẳng song song với [Dựng hình] Đường thẳng Song song. Sau đó ta che đường thẳng (B- B+) và các yếu tố khác của phép dựng và chỉ để lại các yếu tố h, A,B và tiếp tuyến tại B được hiển thị.

  Ta thấy rằng giá trị h = 0,3 cho ta một sự xấp xỉ tiếp tuyến khá tốt. Tuy nhiên ta còn có thể nâng cao chất lượng sự xấp xỉ này bằng cách thu nhỏ giá trị h, ví dụ lấy h bằng 0,0001.

  Việc dịch chuyển điểm A trên trục cho phép xác định bằng trực giác ba nghiệm của phương trình f(x) = 0, hai cực trị địa phương của f và điểm uốn của đồ thị.

  Hoành độ các điểm cực trị là

  Điểm uốn có toạ độ (0 ; 1/2).

  Bài tập 10* - Sử dụng hệ số góc của tiếp tuyến để dựng đồ thị của hàm số đạo hàm

  Bài tập 11* - Tiếp tuyến này cắt trục hoành tại điểm A’. Nói chung điểm này là một nghiệm xấp xỉ tốt hơn giá trị x nếu như điểm A đã ở lân cận của một nghiệm của phương trình f(x) = 0. Nhận xét này chính là cơ sở của phương pháp lặp Newton1 - Raphson2 để tìm nghiệm gần đúng của phương trình. Dựng điểm A’, sau đó ta lặp lại cách dựng để có điểm A’’, sau đó khảo sát vị trí của điểm A’’ so với vị trí của điểm A. Đặc biệt ta có thể tìm được hai vị trí của điểm A khác với ba nghiệm sao cho điểm A’’ quay trở lại điểm A.

  Để có thêm thông tin đó là hai nghiệm gần đúng của một đa thức bậc 6 là - 0,56293 và 0,73727. Ta cũng có thể thấy rằng việc chọn không tốt điểm A sẽ dẫn đến các điểm tương ứng không hội tụ về nghiệm và sẽ dẫn A’ đến một trong hai điểm mà ở đó đạo hàm bằng không.

  Hình 2.6 – Hai bước lặp đầu tiên theo phương pháp Newton-Raphson bắt đầu từ điểm A.

  Chú ý : Ta có thể thu được đồ thị của hàm số này bằng cách sử dụng công cụ [Đo]Áp dụng một biểu thức. Đầu tiên chọn biểu thức rồi sau đó chọn một trong hai trục.

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.