Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School@net
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Hoạt động của công ty (728 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (494 bài viết)
 • Thông tin tuyển dụng (57 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (81 bài viết)
 • Sản phẩm mới (218 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (552 bài viết)
 • Lập trình Scratch (3 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (155 bài viết)
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra (126 bài viết)
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu (242 bài viết)
 • Học tiếng Việt (182 bài viết)
 • Download - Archive- Update (289 bài viết)
 • Các Website hữu ích (71 bài viết)
 • Cùng Học (98 bài viết)
 • Learning Math: Tin học hỗ trợ học Toán trong nhà trường (74 bài viết)
 • School@net 15 năm (153 bài viết)
 • Mỗi ngày một phần mềm (7 bài viết)
 • Dành cho cha mẹ học sinh (123 bài viết)
 • Khám phá phần mềm (122 bài viết)
 • GeoMath: Giải pháp hỗ trợ học dạy môn Toán trong trường phổ thông (36 bài viết)
 • Phần mềm cho em (13 bài viết)
 • ĐỐ VUI - THƯ GIÃN (360 bài viết)
 • Các vấn đề giáo dục (1209 bài viết)
 • Bài học trực tuyến (1033 bài viết)
 • Hoàng Sa - Trường Sa (17 bài viết)
 • Vui học đường (276 bài viết)
 • Tin học và Toán học (220 bài viết)
 • Truyện cổ tích - Truyện thiếu nhi (181 bài viết)
 • Việt Nam - 4000 năm lịch sử (97 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (8222 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 10
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 10
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 83927842 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Tính giai thừa số lớn (Big Factorial)

  Ngày gửi bài: 01/09/2009
  Số lượt đọc: 4440

  Bài toán tính giai thừa là một trong các bài toán cơ bản khi học về lập trình (vòng lặp và đệ qui). Về cơ bản tính giai thừa (Factorial) là một bài toán tính tích n! = 1*2*...*n. Đối với các giá trị n nhỏ (n ≤ 20) thì giá trị của n! vẫn nằm trong vùng biểu diễn của số nguyên, tuy nhiên đối với số n lớn (khoảng vài trăm, vài nghìn) thì việc tính n! trở nên khó khăn vì giá trị của n! vượt quá khoảng biểu diễn của kiểu số nguyên lớn nhất. Trong bài báo này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thuật toán cơ bản dùng để tính giai thừa của một số nguyên lớn (n ≤ 100000) trên ngôn ngữ C/C++.

  1.Giới hạn của kiểu số nguyên trong C/C++

  Trước khi đi vào các thuật toán, tôi muốn giới thiệu với các bạn độc giả giới hạn biểu diễn của các kiểu số nguyên trong C/C++. Các bạn hãy xem ví dụ C++ sau:

  // file intlimit.cpp

  #include

  #include

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  cout << "CHAR_MIN = " << CHAR_MIN << endl;

  cout << "CHAR_MAX = " << CHAR_MAX << endl;

  cout << "UCHAR_MAX = " << UCHAR_MAX << endl;

  cout << "SHRT_MIN = " << SHRT_MIN << endl;

  cout << "SHRT_MAX = " << SHRT_MAX << endl;

  cout << "USHRT_MAX = " << USHRT_MAX << endl;

  cout << "INT_MIN = " << INT_MIN << endl;

  cout << "INT_MAX = " << INT_MAX << endl;

  cout << "UINT_MAX = " << UINT_MAX << endl;

  cout << "LONG_MIN = " << LONG_MIN << endl;

  cout << "LONG_MAX = " << LONG_MAX << endl;

  cout << "ULONG_MAX = " << ULONG_MAX << endl;

  cout << "LLONG_MIN = " << LLONG_MIN << endl;

  cout << "LLONG_MAX = " << LLONG_MAX << endl;

  cout << "ULLONG_MAX = " << ULLONG_MAX << endl;

  system("pause");

  return 0;

  }

  Kết quả chạy chương trình trên là:

  CHAR_MIN = -128

  CHAR_MAX = 127

  UCHAR_MAX = 255

  SHRT_MIN = -32768

  SHRT_MAX = 32767

  USHRT_MAX = 65535

  INT_MIN = -2147483648

  INT_MAX = 2147483647

  UINT_MAX = 4294967295

  LONG_MIN = -2147483648

  LONG_MAX = 2147483647

  ULONG_MAX = 4294967295

  LLONG_MIN = -9223372036854775808

  LLONG_MAX = 9223372036854775807

  ULLONG_MAX = 18446744073709551615

  Như vậy chúng ta thấy rằng kiểu số nguyên lớn nhất là long long (có dấu), còn unsigned long long là kiểu số nguyên không có dấu lớn nhất (có giá trị dương lớn nhất gấp đôi giá trị dương lớn nhất của kiểu long long).

  2.Tính giai thừa với kiểu dữ liệu số nguyên lớn nhất.

  Bây giờ chúng ta đã biết kiểu số nguyên lớn nhất là long long, chúng ta sẽ sử dụng kiểu số nguyên này để tính giai thừa của một số nguyên bằng chương trình sau:

  // file bigfac0.cpp

  #include

  using namespace std;

  int main()

  {

  long long kq = 1ll;

  unsigned long n;

  unsigned long i = 1ul;

  cout << "Nhap n = ";

  cin>> n;

  for(i=1ul;i<=n;++i)

  kq = kq * i;

  cout << kq;

  system("pause");

  return 0;

  }

  Theo kết quả thử nghiệm chạy chương trình trên chúng ta có thể tính tới giá trị 20! (bằng 2432902008176640000), một con số khá khiêm tốn.

  3.Thuật toán tính giai thừa số lớn

  Để có thể tính được giai thừa của các số lớn, chúng ta bắt buộc phải thay đổi cách biểu diễn kết quả của việc tính giai thừa, đó là một số nguyên lớn. Chúng ta sẽ sử dụng một mảng các số nguyên để biểu diễn các chữ số của số nguyên lớn n!. Tuy nhiên một số nguyên có thể biểu diễn không chỉ 1 chữ số của n!, nó có thể biểu diễn 2, 3, 4, .. chữ số của n!. Vậy chúng ta nên chọn một phần tử của mảng kết quả sẽ biểu diễn bao nhiêu chữ số. Nói một cách dễ hiểu hơn giả sử với n = 20, ta có n! = 2432902008176640000, nếu ta sử dụng một mảng số nguyên biểu diễn các chữ số của n!, sẽ có các khả năng sau:

  Vậy chúng ta sẽ chọn các biểu diễn nào, trước hết để an toàn chúng ta sử dụng một phần tử mảng để biểu diễn 4 chữ số của n!.

  Với các biểu diễn này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nhân đa thức để tính n!, kết quả n! là một đa thức với các hệ số nguyên, mỗi hệ số biểu diễn 4 chữ số. Thuật toán có một vòng lặp chính, mỗi lần lặp ta sẽ lấy giá trị của biến chạy i nhân với đa thức kết quả. Ở đây cần chú ý các điểm sau:

  + Do mỗi phần tử mảng biểu diễn 4 chữ số của n! nên khi in ra ta cần thêm các số 0 vào phần đầu của số nếu như phần tử mảng tương ứng không có đủ 4 chữ số (xét theo giá trị thực của nó), trừ phần tử mảng cuối cùng. Ví dụ nếu a[j] = 0 (với 1 vị trí j nào đó) thì sẽ in ra 0000, nếu a[j] = 23 thì sẽ in ra 0023.

  + Ta sẽ thực hiện nhân giá trị i với giá trị hiện tại của đa thức kết quả bằng thuật toán nhân tay:

  -Lấy i nhân với giá trị a[j] (j là vị trí đang xét của đa thức) và cộng với kết quả dư từ phép nhân trước (i nhân với a[j-1]), lưu vào biến sl.

  -Chia sl cho 10000 (vì mỗi hệ số của đa thức biểu diễn 4 chữ số), phần dư và gán cho a[j], kết quả của phép chia gán cho biến dư sn.

  -Khởi đầu mỗi lần lặp (nhân i với đa thức kết quả) biến sn được gán bằng 0.

  + Ban đầu số chữ số của n! được xem là 1 (biến so), sau mỗi lần lặp, nếu giá trị của sn còn lớn hơn 0 thì phải tăng biến solên 1 đơn vị (để biểu diễn giá trị dư sn).

  Sau đây là phần chương trình cài đặt thuật toán:

  // file bigfacvs.cpp

  #include

  #include

  #include

  #defineMAX 100000

  using namespacestd;

  int main()

  {

  int i,j,n,so;

  unsigned longsl;

  unsigned sn;

  int a[MAX];

  clock_t t1, t2;

  cout << "Chuong trinh tinh giai thua so lon ";

  cout << "Ban muon tinh giai thua cua n=";

  cin >> n;

  a[0]=1;

  t1=clock();

  sn=0;

  so = 1;

  for(i=1;i<=n;i++)

  {

  sn = 0l;

  for(j=0;j<so;j++)

  {

  sl=i*a[j]+sn;

  a[j]=sl%10000;

  sn=sl/10000;

  }

  if(sn)

  a[so++] = sn;

  }

  t1=clock()-t1;

  i=so-1;

  t2 = clock();

  cout << a[i];

  for(j=i-1;j>=0;--j)

  cout << setw(4) << setfill('0') << a[j];

  t2 = clock() - t2;

  cout << " Thoi gian tinh toan:" << (float)t1/CLK_TCK;

  cout << " Thoi gian hien thi:" << (float)t2/CLK_TCK;

  system("pause");

  return 0;

  }

  Một số kết quả tính toán (trên bộ công cụ Visual Studio 2008 SP1):

  Các bạn có thể thay đổi thuật toán trên để mỗi phần tử của mảng a biểu diễn 5, 6 chữ số của n!, tuy nhiên theo thực nghiệm tôi thấy rằng nó không làm thuật toán nhanh hơn, và cũng cần chú ý là khi đó giá trị của biến sn cực đại sẽ là 106 * n và với n = 100000 thì sẽ vượt qúa miền biểu diễn của kiểu số nguyên int, nên kết quả có thể sai. Đối với mảng a[] bạn có thể dùng kiểu unsigned, hiệu năng của thuật toán hầu như không thay đổi. Tuy nhiên đối với các giá trị n nhỏ (n < 20000) bạn có thể dùng kiểu long thay cho unsigned long đối với biến sl và thuật toán sẽ chậm hơn so với kiểu unsigned long.

  Thêm một chú ý nhỏ nữa là nếu bạn dịch chương trình trên với DevCpp thì thời gian thực hiện thuật toán có thể sẽ chậm hơn một chút. Bảng kết quả trên chạy trên hệ thống của tôi có cấu hình: CPU Centrino 1.5 Ghz, Cache 2 Mb, Ram 1 GB, HDD 120 Gb Samsung ATA 5400 rpm.

  Cuối cùng, thuật toán tôi trình bày trong bài báo này không phải là thuật toán nhanh nhất, hiệu quả nhất để tính giai thừa của một số nguyên lớn, nó là một thuật toán cơ bản. Các thuật toán cao cấp hơn, có thể tính được với giá trị của n rất lớn trong thời gian ngắn xin hẹn các bạn trong một bài viết khác.

  Mặc dù đã hết sức thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các ví dụ đưa ra trong bài viết, tuy vậy vẫn có thể không tránh khỏi các sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn độc giả. Mọi góp ý, thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: tuannhtn@yahoo.com.

  School@net   Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


  Những bài viết khác:  Lên đầu trang

   
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.