Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Download Cabri 3D files: SGK Hình 11. Chương II. Bài 3
28/06/2007

Minh họa hình vẽ bằng Cabri 3D theo SGK Hình học 11

Bài 3. Hai mặt phẳng song songHình Thể hiện Mô tả Tải tệp 3D
H28

Hình 28. Minh họa cho định lý 1.

Đường thẳng a chuyển động tự do trên mặt phẳng P và xác định bởi 2 điểm điều khiển.

Download
H29

Hình 29. Minh họa cho định lý 2.

Hai đường thẳng a, b chuyển động tự do trên mặt phẳng P. Mỗi đường thẳng được xác định bởi 2 điểm điều khiển (màu đỏ).
Download
H30

Hình 30. Minh họa cho định lý 3.

Hai đường thẳng a, b chuyển động tự do trên mặt phẳng P. Mỗi đường thẳng được xác định bởi 2 điểm điều khiển (màu đỏ). Điểm A chuyển động tự do trên Q. Các đường thẳng a’, b’ đi qua A và song song với a, b tương ứng.

Download
H31

Hình 31. Minh họa cho Hệ quả 2, định lý 3.

Hai mặt phẳng P, Q có thể dịch chuyển theo chiều thẳng đứng và được điều khiển bởi 2 điểm màu đỏ bên trái.

Download
H32

Hình 32. Minh họa cho định lý 4.

Mặt phẳng S xác định bởi đường thẳng a trên P và một điểm trên Q. Đường thẳng a xác định bởi 2 điểm điều khiển. Mặt phẳng P có thể dịch chuyển theo chiều thẳng đứng.

Download


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1049

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn