Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tiền thù lao
01/07/2007

Bác sĩ: Anh có thể trả tiền thù lao cho ca mổ của tôi được không nếu tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết ?

Bệnh nhân: Ngài có còn cho điều đó là cần thiết nữa không nếu như tôi không có khả năng trả tiền thù lao cho ca mổ của ngài ?
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1059

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn