Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty School@net phát hành chính thức các phiên bản phần mềm giáo dục với giấy phép cho trường học (School Site License)
01/07/2007


Thời gian gần đây công ty công nghệ Tin học nhà trường School@net đã phát hành khá nhiều các phần mềm giáo dục nổi tiếng trên các đĩa CDROM. Có thể kể tên một số phần mềm nổi tiếng như: Cùng học Toán, Cùng học và Dạy Toán, Bút Chì Thông Minh, Học Toán 1, Cùng học Toán 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả các phần mềm – CD này đều có chung một tính chất là chúng được cấp với giấy phép sử dụng chỉ trên máy tính PC (Single PC License)
Khi cài đặt các phần mềm này vào máy tính, phần mềm chỉ chạy được khi có đĩa CD phần mềm tương ứng đặt trong ổ đĩa CDROM của máy tính.
Các phần mềm với giấy phép dùng trên một máy tính cá nhân được khuyến khích dùng cho cá nhân hoặc trong các gia đình Việt Nam.
Tuy nhiên giấy phép phần mềm dùng trên một máy tính cá nhân như vậy sẽ không thích hợp với các nhà trường nếu muốn mua các phần mềm này để cài đặt cho một hệ thống máy tính trong nhà trường. Đặc biệt nếu hệ thống máy tính trong trường học không có ổ đĩa CDROM kèm theo.
Chính vì vậy có một nhu cầu lớn phát hành các phần mềm này với một giấy phép (license) sử dụng khác. Đó chính là giấy phép dùng cho nhà trường (School Site License).
Bắt đầu từ hôm nay Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sẽ chính thức phát hành các phiên bản mới của một số phần mềm giáo dục với giấy phép mới School Site License dành riêng cho các nhà trường Việt Nam.
Ý nghĩa của giấy phép này và các phiên bản phần mềm tương ứng như sau:
- Các nhà trường sẽ mua các phần mềm với giấy phép sử dụng dành riêng cho nhà trường (School Site License). Với giấy phép này nhà trường sẽ được cấp một phiên bản phần mềm riêng biệt và được phép cài đặt trên một số lượng máy tính không hạn chế của trường mình.
- Một điểm khác biệt nữa phiên bản phần mềm với giấy phép dành cho nhà trường sẽ không yêu cầu có đĩa CD trong ổ đĩa CDROM khi chạy phần mềm. Đặc điểm này làm cho việc cài đặt và sử dụng phần mềm trở nên rất dễ dàng và thuận tiện.
Bảng sau cho ta biết sự khác nhau giữa hai loại giấy phép đã nêu (Single PC và School Site) của các phần mềm:
Các đặc điểm, tính chất Bản dùng cho PC (Single PC License) Bản dùng cho nhà trường (School Site License)
Đóng gói Trên đĩa CDROM Không bắt buộc trên CDROM
Số lượng máy tính được phép cài đặt phần mềm 1 không hạn chế
Máy tính cài đặt cần có ổ đĩa CDROM Cần có Không cần
Đăng ký Serial Number khi chạy lần đầu tiên Không
Khi chạy cần có CD trong ổ đĩa Cần có Không cần
Danh sách các phần mềm với giấy phép mới School Site License.
Stt Tên phần mềm Giá thành cho một giấy phép và dùng trong một nhà trường
1 Bút Chì Thông Minh 900.000 đồng / giấy phép / trường
2 Cùng học Toán 800.000 đồng / giấy phép / trường
3 Cùng học và Dạy Toán 1.000.000 đồng / giấy phép / trường
4 Cùng học Toán 1 500.000 đồng / giấy phép / trường
5 Cùng học Toán 2 550.000 đồng / giấy phép / trường
6 Cùng học Toán 3 600.000 đồng / giấy phép / trường
7 Cùng học Toán 4 600.000 đồng / giấy phép / trường
8 Cùng học Toán 5 500.000 đồng / giấy phép / trường
9 Học Toán 1 900.000 đồng / giấy phép / trường


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1063

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn