Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

65537
16/07/2007

Con số đó nói lên điều gì không?

Đúng, chẳng nói lên điều gì cả nhưng chỉ biết rằng nó được ghi trong sổ vàng của trường đại học Goettingen. Câu chuyện là thế này:

Tại một khoa Toán nọ có một nghiên cứu sinh. Anh ta suốt ngày quấy rầy giáo sư hướng dẫn của mình làm ông ta bực tức đến nỗi một lần đã quát anh ta: Anh hãy cút đi và tìm cách xây dựng một hình đã giác đều có 65537 cạnh.

Người học trò nghiên cứu sinh đó ngoan ngoãn về nhà và sau 20 năm anh ta quay lại thầy với bản vẽ đa giác đều đúng 65537 cạnh!

Công trình về cách xây dựng đã giác đều 65537 cạnh đã được ghi vào sổ vàng như vậy đấy.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1112

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn