Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Gặp may rồi!
24/07/2007

Một ông bực tức nói với ông hàng xóm:

- Thằng con ông thật hỗn láo. Khi nãy nó cầm hòn đá ném sạt qua tai tôi.

- Ô. Vậy là ông gặp may rồi đó. Bởi vì từ trước tới nay nó ném đâu trúng đó!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1146

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn