Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tra chuôi vào
01/10/2007

Một ông thầy cúng đến nhà chủ tên là Nguyễn Văn Tròn. Thầy dốt không biết viết chữ "Tròn", đành khuyên một cái vòng tròn. Có người nghịch lấy bút sổ một nét vào cái vòng tròn. Đến khi thầy đọc sớ, trông thấy giống cái gáo cứ "Nguyễn Văn Gáo" đọc mãi.

Chủ nhà bảo:

- Không phải tên tôi là Nguyễn Văn Tròn kia mà!

Thầy cúng ngượng gắt:

- Thế đứa nào tra cái chuôi vào đây?
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1322

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn