Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Phần mềm TKB 4.0 và TKB Editor 4.0 có thể sử dụng chung các tệp dữ liệu TKB hay không? Nếu không thì có cách nào chuyển đổi dữ liệu giữa hai phần mềm này hay không?
28/03/2006

Trả lời:
Hai phần mềm TKB 4.0 và TKB Editor 4.0 sử dụng chung một tệp dữ liệu, do đó không cần bất cứ một công cụ nào để chuyển đổi dữ liệu giữa chúng. Trong tương lai chúng tôi sẽ luôn phát hành hai phần mềm này song hành với nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=165

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn