Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm có hỗ trợ cho chức năng tất cả các lớp học sẽ được phân công tiết học trong phòng bộ môn luân phiên trong một tuần có một số tiết học trong phòng bộ môn và các tiết còn lại sẽ học
04/04/2006

Trả lời
Phần mềm TKB 5.5 không hỗ trợ yêu cầu mà trường bạn đã đưa ra. Lý do vì một mô hình thời khóa biểu như vậy sẽ vô cùng phức tạp.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=215

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn