Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Học vần tiếng Việt: bài học đặt dấu đúng vị trí
23/05/2008

1. Mục đích, ý nghĩa bài học

Đây là bài học thứ hai của nhóm ôn luyện học dấu tiếng Việt của phần mềm. Nhiệm vụ chính của HS trong bài học này là điền dấu một cách chính xác lên một từ cho trước.


Mục đích của bài học là ôn luyện về dấu tiếng Việt thông qua các thao tác tương tác kéo thả dấu tiếng Việt trên màn hình, một phương pháp học tập mới cho học sinh.

Bài học được thiết kế với hai chế độ dành cho học sinh học tập, ôn luyện và dành cho GV hướng dẫn, giảng dạy.

2. Mô tả chức năng bài học

Trên màn hình sẽ xuất hiện một từ khóa trong đó đã bỏ đi các dấu tiếng Việt. Nhiệm vụ của học sinh là điền lại chính xác các dấu cho từ khóa này. Thao tác điền dấu được thực hiện bằng cách dùng chuột kéo thả các dấu từ bảng phía dưới lên đúng vị trí của từ này.

Bài học này có hai chế độ: chế độ luyện tập dành cho học sinh và chế độ hướng dẫn dành cho giáo viên.

Từ khóa được sinh ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu âm vần của phần mềm (có thể có kèm tranh hoặc không). Nháy vào loa để nghe đọc từ khóa hoàn chỉnh. Di chuyển chuột qua tranh sẽ phóng to tranh này.

Ở chế độ luyện tập, người dùng có thể nhập trực tiếp từ khóa từ bàn phím. Khi đó sẽ không có loa và hình ảnh kèm theo từ.

Khi làm bài xong nhấn nút để kiểm tra làm đúng hay sai.

Nút lệnh dùng để xem thông tin trợ giúp: phần mềm sẽ hiện nhanh trong vài giây khuôn dạng đầy đủ của từ khóa với dấu.

Với chế độ GV hướng dẫn, màn hình và các tính năng chính hoàn toàn đồng nhất với chế độ luyện tập. Đặc điểm khác duy nhất là trong chế độ GV hướng dẫn các nút lệnh

Kiểm tra ( ) và Trợ giúp ( ) sẽ không xuất hiện. Chế độ làm việc này dành cho GV hướng dẫn, giảng dạy trực tiếp cho học sinh trên lớp học.

Màn hình sau minh họa chế độ làm việc GV hướng dẫn, trong đó các nút lệnh kiểm tra và trợ giúp đã bị mờ đi không hoạt động.

Màn hình nhập các thông số lựa chọn của bài học này dùng chung cho cả hai chế độ làm việc và có khuôn dạng như sau:

Người dùng có thể lựa chọn trong màn hình trên:

- Chế độ làm việc: chế độ luyện tập cho HS hay chế độ hướng dẫn cho GV.

- Xác định bộ dữ liệu từ khóa.

- Nhập trực tiếp từ khóa tại vị trí Nhập trực tiếp dữ liệu. Từ khóa được nhập bất kỳ có độ dài không quá 15 ký tự.

Các nút lệnh điều khiển khác của bài học này có ý nghĩa như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2160

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn