Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

11 giải pháp trước mắt của ngành giáo dục
29/06/2008

Bộ GD&ĐT đã thống nhất một số giải pháp cơ bản để hoàn chỉnh nội dung chương trình (CT) học bậc phổ thông. Có 11 giải pháp trước mắt, nhằm khắc phục các sai sót, giảm mức độ quá tải và nâng cao hiệu quả của CT và SGK cho năm học mới.


1. Đưa lên trang tin điện tử của Bộ GD&ĐT toàn bộ văn bản CT giáo dục phổ thông để giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý có thể tiếp cận dễ dàng, phục vụ tốt hơn cho quá trình giảng dạy học tập, nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT cụ thể hơn để giúp giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh và dạy học theo đúng chuẩn.

2. Điều chỉnh lại kế hoạch dạy học, rút bớt thời lượng học tập ở mỗi tuần, đảm bảo tối đa ở Tiểu học là 25 tiết/tuần, THCS là 28 tiết/tuần và THPT là 29 tiết/tuần để không gây quá tải cho cả giáo viên và học sinh. Để làm được như vậy, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ hè của học sinh, nhất là ở THPT và chuyển một số môn từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc trong một nhóm các môn nhằm làm giảm tổng số môn học với một học sinh.

3. Xem xét, điều chỉnh một số môn học từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc trong một nhóm các môn như Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật và Âm nhạc ở tiểu học, Giáo dục hướng nghiệp và Nghề phổ thông ở trung học. Tích hợp tốt hơn môn Giáo dục công dân và Giáo dục ngoài giờ lên lớp để nâng cao hiệu quả giáo dục và góp phần vào phát triển văn hoá địa phương bằng các hoạt động thiết thực của học sinh. Không bắt buộc học sinh phải học tất cả các môn trong một nhóm nói trên.

Nhà trường và học sinh được lựa chọn dạy và học các môn này trên cơ sở điều kiện dạy học thực tế và điều kiện giáo viên ở địa phương cũng như sở thích và năng lực học tập của mỗi học sinh. Ở trường nào có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất thực hành cho tất cả các môn và học sinh có nguyện vọng học tất cả các môn thì tổ chức dạy tất cả các môn cho các học sinh đó.

4. Tới ngày 20/8/2008, biên soạn xong các tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của CT, xác định rõ ở từng bài các nội dung cần dạy và học cho mỗi loại đối tượng: học sinh khá giỏi, học sinh trung bình, học sinh kém, học sinh các vùng dân tộc, vùng khó khăn.

5. Tổ chức tiếp thu nghiêm túc và sửa chữa tất cả các sai sót, các lỗi kỹ thuật ở mỗi cuốn SGK.

6.Từ ngày 1/7/2008 khai trương mục “Góp ý SGK" trên trang tin điện tử của Bộ GD&ĐT để mọi người dân có thể đóng góp trực tiếp cho các vấn đề của SGK. Trang tin này cũng sẽ chuyển tải các ý kiến tiếp thu, trao đổi lại của các cán bộ có trách nhiệm, các tác giả SGK.

7. Đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, thi. Kiên quyết giảm tình trạng kiểm tra, thi với yêu cầu học sinh phải thuộc lòng nhiều sự kiện, các bài văn mẫu; tăng cường các câu hỏi đòi hỏi học sinh suy nghĩ, trả lời theo cách hiểu và vận dụng của riêng mình. Trong năm học 2008-2009, tập trung đổi mới kiểm tra, thi theo hướng này ở 3 môn: Ngữ Văn (Tiếng Việt), Lịch sử và Địa lý.

8. Đối với các môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục ở cả Tiểu học và Trung học đều đánh giá theo mức “đạt” hoặc “không đạt”. Mặt khác, môn Thể dục cần nghiên cứu chuyển từ việc đòi hỏi học sinh đạt các chuẩn kĩ thuật và thực hành (theo hướng thể thao chuyên nghiệp) thống nhất trong toàn quốc sang hướng khuyến khích học sinh luyện tập thể thao có hệ thống, có cơ sở khoa học và phấn đấu nâng cao thể lực phù hợp với đặc điểm của mỗi học sinh.

9. Chỉ đạo các Giám đốc Sở GD&ĐT phải quyết định các nội dung giáo dục địa phương trong CT dạy học. Các nội dung giáo dục địa phương phải được xác định và thông báo cho các trường trước ngày 30/7/2008.

10. Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện và ban hành trước ngày 31/12/2008 các văn bản quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phát hành SGK.

11.Bộ GD&ĐT chỉ đạo đánh giá sâu về tính sư phạm, tính khả thi và tính hiệu quả của 2 môn học Thủ công (Tiểu học) và Giáo dục công dân (Trung học) để có giải pháp xử lý phù hợp (xong trước tháng 5/2009).

2010: Xây dựng một CT phổ thông mới

Với những giải pháp lâu dài, Bộ GD&ĐT vẫn sẽ tiếp tục chỉ đạo để đánh giá toàn diện về CT, SGK ở các năm học tiếp theo (2008-2009, 2009-2010, có thể 2010-2011 cho lớp 12). Đây là việc làm thường niên, để Bộ GD&ĐT có hướng dẫn điều chỉnh nội dung và cách dạy từng môn một cách phù hợp. Từ những căn cứ dựa trên các kết quả đánh giá hằng năm này sẽ quyết định viết lại một số cuốn SGK còn kém chất lượng.

Song song với việc đánh giá hằng năm, Bộ GD&ĐT cũng bắt đầu triển khai các nghiên cứu để xây dựng một CT giáo dục phổ thông mới, sẽ triển khai sau năm 2010. CT này được đổi mới một cách cơ bản theo hướng tích hợp các môn học, tạo cơ hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn, HS sẽ phải tự học nhiều hơn và tăng cường hoạt động xã hội của học sinh.

Các địa phương có thể dựa trên chuẩn CT quốc gia để xây dựng nội dung phù hợp với điều kiện của mình, nhất là với HS dân tộc thiểu số. Để đáp ứng được nội dung này, Bộ GD&ĐT sẽ đứng ra thẩm định một số bộ SGK dựa trên CT chuẩn và các địa phương có quyền lựa chọn SGK cho mình.

Hiền LêURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2251

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn