Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tham gia Dự Án Phát Triển Giáo Dục THPT được cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB tại tỉnh Đăk Nông
14/07/2008

Mỗi trường tham gia dự án sẽ được cấp phần mềm và tài liệu đi kèm, đồng thời được cấp 01 CDKEY duy nhất dùng để cài đặt phần mềm TKB.

Dưới đây là danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tại tỉnh Đăk Nông


STT

TT

Tỉnh /TP

Tên trư­ờng THPT

Địa chỉ

Serial Number

166

1

Đăk Nông

Nguyễn Tất Thành

huyện Đak Rlâp

ZR9BR - 90KZ2 - T67UJ

167

2

Đăk Nông

Đak Rlâp

huyện Đak Rlâp

ZRCM3 - 0GTR4 - WR2GD

168

3

Đăk Nông

Đak Nông

Thị xã Gia Nghĩa

Z8JTC - QHY7K - 1BT02

169

4

Đăk Nông

Dân tộc nội trú tỉnh Đak Nông

Thị xã Gia Nghĩa

ZW9UJ - Q4U80 - 1XNNQ

170

5

Đăk Nông

Đak Song

huyện Đak Song

ZXUB3 - 6H8DZ - N94QD

171

6

Đăk Nông

Trần Hưng Đạo

huyện Đak Mil

ZBUUZ - Y46DX - T9VJY

172

7

Đăk Nông

Đak Mil

huyện Đak Mil

Z8TTZ - 00VE2 - XBBNT

173

8

Đăk Nông

Cư Jut

huyện Cư Jut

Z89X2 - QHH8X - NLBJD

174

9

Đăk Nông

Krông Nô

huyện Krông Nô

ZHUEQ - 641RF - 3TWZ6URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2311

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn