Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tham gia Dự Án Phát Triển Giáo Dục THPT được cấp phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB tại tỉnh Kon Tum
14/07/2008

Mỗi trường tham gia dự án sẽ được cấp phần mềm và tài liệu đi kèm, đồng thời được cấp 01 CDKEY duy nhất dùng để cài đặt phần mềm TKB.

Dưới đây là danh sách trường THPT và CDkey phần mềm TKB của các nhà trường tại tỉnh Kon Tum


STT

TT

Tỉnh /TP

Tên trư­ờng THPT

Địa chỉ

Serial Number

352

1

Kon Tum

Kon Tum

04 Trần Phú, thị xã Kon Tum

ZAHKT - DNX8T - JMWR6

353

2

Kon Tum

Chuyên Kon Tum

38 Nguyễn Sinh Sắc, thị xã Kon Tum

ZZ6E3 - 7FKHK - LCT3T

354

3

Kon Tum

Lê Lợi

Phường Lê Lợi, thị xã Kon Tum

ZUZU3 - JBYGF - LRYN2

355

4

Kon Tum

Bán công Duy Tân

192 Đinh Công Tráng, thị xã Kon Tum

ZNZXJ - JBKDQ - SRNUQ

356

5

Kon Tum

Đắk Tô

Thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô

Z06EB - Y410K - WLNU2

357

6

Kon Tum

Ngọc Hồi

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

ZE66U - 7GTZF - 2XNJT

358

7

Kon Tum

Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum

232 Phan Chu Trinh, thị xã Kon Tum

ZL9KB - 7H9HQ - 8D7BF

359

8

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Đắk Hà

Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà

ZCZE8 - YS6EX - SJENT

360

9

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Đắk Tô

Thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô

ZB943 - Y5Z8T - TDZNY

361

10

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Ngọc Hồi

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

ZATK5 - YS1GZ - LCZ19

362

11

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Đắk Glei

Thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk Glei

Z862C - 00VGT - RLKQ7

363

12

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Kon Rẫy

Thị trấn Đăk Rờ We, huyện Kon Rẫy

ZXTER - T0VEA - C7E37

364

13

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Kon Plong

huyện Kon Plong

ZX9XC - JGZ06 - 1RTJD

365

14

Kon Tum

Dân tộc Nội trú Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

ZE92C - 98Y7M - C6NJ9URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2318

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn