Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 8. Hoàn thiện thời khóa biểu (sử dụng RAD)
07/08/2008

Bước này chỉ dành riêng cho các nhà trường với mô hình phòng học bộ môn không lý tưởng, tức là có các lớp đặc biệt trong nhà trường.


Xem Video hướng dẫn Hoàn thiện thời khóa biểu

Tại bước này có thể thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra và nhập lại các lớp học đặc biệt trong nhà trường. Lớp đặc biệt là các lớp học không có phòng truyền thống. Có thể nhập thông tin này từ lệnh Phân công lớp học theo phòng bộ môn.

- Lệnh RAD có chức năng phân bổ lại các tiết học truyền thống trong các lớp học đặc biệt.

Lệnh RAD được gọi từ thực đơn Lệnh chính.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2385

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn