Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu năm học tại Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương
12/08/2008

Trong các ngày từ 7 đến 9 tháng 8 năm 2008, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải dương đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ năm học cho các giáo viên và cán bộ quản lý bậc Tiểu học. Công ty School@net đã được mời tham dự và trình bài bài tham luận về các phần mềm hỗ trợ giáo dục và ứng dụng CNTT trong hỗ trợ học và dạy.


Tại hội nghị công ty School@net đã trình bày kỹ bộ phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5 và phần mềm Học Vần Tiếng Việt là những phần mềm hiện đang được rất nhiều Sở và nhà trường, giáo viên bậc Tiểu học quan tâm.

Sau đây là một vài hình ảnh của lớp bồi dưỡng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2391

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn