Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video 10 bước xếp Thời khóa biểu - Bước 10. Tổng hợp, thống kê và truy vấn thông tin thời khóa biểu
15/08/2008

Tại bước này các công việc sau có thể thực hiện: Truy vấn thông tin TKB theo lớp, giáo viên và phòng học theo các tiêu chuẩn tìm kiếm khác nhau, Tính tải dạy giáo viên có tính đến hệ số môn học, ...


Xem Video hướng dẫn truy vấn thông tin thời khóa biểu

- Truy vấn thông tin TKB theo lớp, giáo viên và phòng học theo các tiêu chuẩn tìm kiếm khác nhau.

- Tính tải dạy giáo viên có tính đến hệ số môn học.

- Xuất dữ liệu ra HTML.

- Xuất dữ liệu ra Excel để dùng dữ liệu TKB vào các công việc quản lý khác trong nhà trường

Tải Video hướng dẫn truy vấn thông tin thời khóa biểuURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2405

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn