Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công bố dự thảo chiến lược giáo dục 2009 - 202020
18/12/2008

Dự thảo chiến lược giáo dục 2009 - 2020 lần thứ 13 với 24 trang đã được Bộ GD-ĐT công bố tại cuộc gặp với lãnh đạo một số cơ quan báo chí chiều nay, 18/12. "Sẽ công bố trên trang thông tin của Bộ và tham khảo ý kiến trong 2 tháng", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết.


Theo Phó Thủ tướng, đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là 2 giải pháp đột phá của dự thảo chiến lược này. 

Năm 2009 bắt đầu thí điểm ở một số trường phổ thông và ĐH, tới năm 2010 có 100% số giáo viên, giảng viên mới được tuyển dụng làm việc theo chế độ hợp đồng thay cho biên chế.

Chậm nhất năm 2015, toàn quốc bắt đầu dạy từ lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngành giáo dục sẽ thực hiện phổ cập giáo dục một năm cho trẻ 5 tuổi, đến năm 2020 có 99% trẻ 5 tuổi được học một năm mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1. Có 99% trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học và trung học cơ sở.

Đến năm 2020, 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục 9 năm đúng độ tuổi, 80% thanh niên Việt Nam trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương

Vào năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong lực lượng lao động đạt 55%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 65%.

Với giáo dục ĐH, mục tiêu đến năm 2020 sẽ nâng tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân lên 450, tỷ lệ SV so với dân số trong độ tuổi từ 18 đến 24 là 40%, tỷ lệ sinh viên học trong các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập chiếm 30%-40% sinh viên, có khoảng 15.000 sinh viên nước ngoài đăng ký vào học tại các trường ĐH Việt Nam.

Cũng vào thời điểm đó, tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu trong các đánh giá quốc gia về đọc hiểu và tính toán là 90, tất cả học sinh tiểu học được học 2 buổi ngày. Học sinh tiểu học được học chương trình tiếng Anh mới từ lớp 3 và 70% số này đạt mức độ 1 theo chuẩn năng lực ngoại ngữ quốc tế vào năm 2020.

Đến năm 2020, có ít nhất 5% sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ ngang bằng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học hàng đầu trong khối ASEAN, 80% số sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp và cơ quan sử dụng lao động đánh giá đáp ứng được các yêu cầu của công việc.

Đồng thờ chuẩn bị đội ngũ nhân lực có trình độ cao, thạo ngoại ngữ, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới để đến năm 2020, Việt Nam đứng trong nhóm 50 nước đứng đầu về năng lực cạnh tranh về nhân lực.

Từ nay đến 2020, tất cả các cơ sở giáo dục đều được kiểm toán và công bố công khai kết quả kiểm toán.

Năm 2008-2012 duy trì đầu tư cho giáo dục chiếm 20% trong tổng chi ngân sách Nhà nước và phấn đấu đạt 21% vào năm 2015.Ngoài ngân sách Nhà nước, nguồn lực cho giáo dục sẽ được huy động từ các tổ chức kinh tế xã hội, đơn vị sử dụng lao động cũng như từ người học và gia đình. Từ nay đến năm 2020, tất cả các cơ sở giáo dục đều được kiểm toán và công bố kết quả.

11 giải pháp chiến lược

- Đổi mới quản lý giáo dục
- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân và mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục
- Đổi mới chương trình và tài liệu
- Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm định và đánh giá cơ sở giáo dục
- Xã hôi hóa giáo dục
- Tăng cường đầu tư cở sở vật chất kỹ thuật
- Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội
- Hỗ trợ giáo dục đối với các vùng miền và người học được ưu tiên
- Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu
- Xây dựng các cơ sở giáo dục tiên tiến

  • Tùng Linh - Hạ Anh


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=2777

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn