Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

CÙNG HỌC VÀ DẠY TOÁN - phần mềm không thể thiếu của mỗi giáo viên Tiểu học - Phần 1
26/06/2006

I. Giới thiệu màn hình mô phỏng học và dạy toán

Khi nháy chuột lên một biểu tượng kiến thức của các lớp học, phần mềm sẽ đưa bạn vào các màn hình ôn luyện, học tập và dạy Toán. Tùy thuộc vào các dạng toán và bài toán khác nhau thì dữ liệu và cách thể hiện các phép toán cũng khác nhau. Tuy nhiên các màn hình ôn luyện toán này đều có các chức năng, nút lệnh tương tự nhau.


Mô tả một màn hình luyện và dạy Toán

Dưới đây là một màn hình điển hình của các phép toán cần ôn luyện:(phép toán chia không nhẩm giữa 2 số tự nhiên, có dư hoặc chia hết.

Các bạn sẽ thấy một bảng đen lớp nằm giữa màn hình trên đó có ghi bài toán cần làm. Nhiệm vụ của người dùng là làm bài toán này bằng cách sử dụng bàn phím hoặc chuột. Trong quá trình làm máy tính có thể hỗ trợ, làm giúp một con tính hoặc kiểm tra xem làm đúng hay sai.

Cách làm bài

Bạn sẽ nhìn thấy một con trỏ nhấp nháy tại vị trí bài ôn luyện Toán, đó chính là vị trí cần nhập dữ liệu (số, dấu hoặc chữ). Có thể dùng bàn phím hoặc các nút dữ liệu số ngay trên màn hình để nhập dữ liệu. Mỗi lần nhập xong, con trỏ sẽ chuyển sang vị trí tiếp theo cần nhập mới. Có thể điều khiển vị trí con trỏ nhấp nháy bằng cách dùng các phím mũi tên hoặc nháy chuột tại vị trí con trỏ cần chuyển đến.

Trong khi làm bài dùng nút lệnh để nhờ sự trợ giúp của máy tính: máy tính sẽ điền dữ liệu đúng vào vị trí con trỏ hiện thời.

Nếu đã làm xong hãy dùng nút để kiểm tra. Nếu phép toán đang làm bị sai, máy tính sẽ tô màu các số đang nằm tại vị trí sai và hiện đáp án đúng bên cạnh.

Trong hình ảnh dưới đây, sau khi bấm nút kiểm tra có 2 vị trí sai được tô màu trên màn hình.

Khi làm xong một phép toán hãy nhấn vào nút để thực hiện bài toán tiếp theo do máy tự động sinh ra.

Nếu muốn làm lại một phép tính từ đầu hãy nháy chuột vào nút .

Sau khi đã làm một số phép tính của cùng một dạng toán, máy tính sẽ hiện hộp hội thoại:

Nhấn nút để tiếp tục làm các bài toán cùng dạng, nhấn nút Không để chuyển sang các dạng toán khác hoặc thoát về cửa sổ ôn luyện chính của lớp học.

Cũng có thể nhấn nút lệnh để thoát ngay về cửa sổ ôn luyện chính.

Nhập dữ liệu trực tiếp cho phép toán cần làm

Đây là chức năng rất đặc biệt chỉ có ở phần mềm Cùng học và dạy Toán. Chức năng này cho phép giáo viên nhập trực tiếp từ bàn phím các dữ liệu số đầu vào để thực hiện trên màn hình hiện thời.

Nút dùng để thực hiện thao tác nhập dữ liệu trực tiếp (data input). Chú ý rằng màn hình nhập liệu không phụ thuộc vào các phạm vi kiến thức cụ thể mà chỉ phụ thuộc vào các dạng phép toán.

Hình sau minh họa cho màn hình nhập dữ liệu đầu vào bao gồm 2 số tự nhiên dùng cho phép chia. Màn hình này sẽ áp dụng cho nhiều phạm vi kiến thức khác nhau của cùng phép chia 2 số tự nhiên.

Sau khi nhập dữ liệu nhấn nút Chấp nhận để đưa dữ liệu đã nhập vào phép toán, ngược lại nút Bỏ qua dùng để đóng cửa sổ này mà không nhập liệu.

Các bài viết liên quan khác:

Giới thiệu màn hình mô phỏng các dạng toán Tiểu học.

Các tính năng chính của hai sản phẩm phần mềm mới.

Nội dung chi tiết của Cùng học Toán và Cùng học & Dạy Toán.

Các dạng toán đã được mô phỏng và cách sử dụng.

Mô hình sử dụng phần mềm trên thực tế hỗ trợ học và dạy.

Khả năng hỗ trợ của phần mềm trong chương trình môn Toán bậc Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=290

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn