Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài toán qua cầu ngày xuân
12/04/2009

Có một bài toán qua cầu như sau: Một buổi tối ngày xuân, bốn bạn nhỏ (A, B,C,D) cần đi qua một cây cầu nhỏ với chỉ một cây đèn và trong thời gian là dưới 13 phút. Các bạn chỉ có thể đi qua cùng với cây đèn này. Và mỗi khi qua cầu, chỉ có nhiều nhất là hai bạn đi qua. Các bạn đi với tốc độ hoàn toàn khác nhau, vì thế thời gian qua cầu của mỗi bạn cũng là khác nhau.


Để qua cầu, mỗi người cần thời gian là:

- Bạn A cần: 1 phút

- Bạn B cần 2 phút

- Bạn C cần 5 phút

- Bạn D cần 6 phút.

Các bạn thử nghĩ xem, bốn bạn của chúng ta sẽ qua cầu như thế nào trong thời gian 13 phút nhé.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3103

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn