Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 6.0 - 40 Câu hỏi & Trả lời (Câu 31 - Câu 40)
09/07/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành năm 2006.

I. Danh sách câu hỏi

31. Một tiết học đang xếp học trong phòng bộ môn có thể chuyển thành tiết học truyền thống được hay không?

32. Một tiết học truyền thống có thể chuyển sang học trong phòng học đa năng được hay không?

33. Một tiết học trong phòng bộ môn có thể chuyển sang một phòng học bộ môn khác tương tự được hay không?

34. Trong phần nhập dữ liệu giáo viên chúng tôi thấy có thông tin về mức độ ưu tiên của các giáo viên. Nhưng trong phần mềm không có chỗ nào sử dụng đến khái niệm này. Xin giải thích rõ khái niệm mức độ ưu tiên giáo viên có ý nghĩa như thế nào trong phần mềm TKB bản 6.0.

35. Vì sao tôi không thể thay đổi được thông tin phân công lớp học trong phòng bộ môn. Các vị trí cần đánh dấu đều bị mờ đi không có tác dụng.

36. Khi một lớp học chuyển từ Ban A sang Ban C (hoặc từ một ban này sang ban khác) thì bảng PCGD của lớp này có tự động thay đổi số tiết theo hay không?

37. Lệnh nhập bảng PCGD của TKB 6.0 có được phát triển hay nâng cấp gì không so với các phiên bản trước đây?

38. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra HTML của TKB 6.0 có phát triển hay nâng cấp gì không so với các phiên bản trước đây?

39. Trong các phiên bản TKB trước đây, khi thực hiện công việc tinh chỉnh, di chuyển mộy tiết trên thời khóa biểu, đôi khi chúng tôi thấy các tiết Sinh hoạt cũng bị thay đổi theo dây giáo viên. Trong phiên bản mới 6.0, nhược điểm này đã được khắc phục chưa?

40. Trường chúng tôi là một trường nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi không cần sử dụng hết toàn bộ các chức năng của phần mềm TKB. Vậy chúng tôi có thể mua một bản TKB với một số chức năng hạn chế nhưng với giá vừa phải. Liệu công ty có đáp ứng được nhu cầu đó của chúng tôi hay không?


II. Câu hỏi & Trả lời

Câu hỏi 31: Một tiết học đang xếp học trong phòng bộ môn có thể chuyển thành tiết học truyền thống được hay không?

Trả lời

Không thể được. Tiết học trong phòng bộ môn chỉ có thể chuyển sang một phòng bộ môn tương đương khác.

Câu hỏi 32: Một tiết học truyền thống có thể chuyển sang học trong phòng học đa năng được hay không?

Trả lời

Có thể được. Ngược lại một tiết học trong phòng đa năng có thể chuyển về học trong phòng truyền thống (trở thành tiết học truyền thống).

Câu hỏi 33: Một tiết học trong phòng bộ môn có thể chuyển sang một phòng học bộ môn khác tương tự được hay không?

Trả lời

Có thể được. Nhưng phải chuyển sang phòng bộ môn tương đương, nghĩa là phòng với cùng môn học và khối lớp học với lớp hiện thời.

Câu hỏi 34: Trong phần nhập dữ liệu giáo viên chúng tôi thấy có thông tin về mức độ ưu tiên của các giáo viên. Nhưng trong phần mềm không có chỗ nào sử dụng đến khái niệm này. Xin giải thích rõ khái niệm mức độ ưu tiên giáo viên có ý nghĩa như thế nào trong phần mềm TKB bản 6.0.

Trả lời

Hoàn toàn đúng. Thông tin về mức độ ưu tiên giáo viên chưa được sử dụng trong phiên bản TKB 6.0. Trong các phiên bản tiếp theo, thông tin này sẽ được khai thác triệt để.

Câu hỏi 35: Vì sao tôi không thể thay đổi được thông tin phân công lớp học trong phòng bộ môn. Các vị trí cần đánh dấu đều bị mờ đi không có tác dụng.

Trả lời

Khi phân công một lớp học một môn học trong phòng bộ môn, các điều kiện sau sẽ được kiểm tra rất chặt chẽ:
- Môn học này đã được xếp trên TKB chưa (cả trên TKB hiện thời lẫn trên các TKB dự bị), nếu đã xếp rồi thì không thể thay đổi, đánh dấu được nữa.
- Môn học này đã có phòng học môn tương ứng chưa, nếu chưa có thì cũng không thể đánh dấu thay đổi được nữa.
Do vậy bạn cần kiểm tra lại thật cẩn thận khi thực hiện lệnh này.

Câu hỏi 36: Khi một lớp học chuyển từ Ban A sang Ban C (hoặc từ một ban này sang ban khác) thì bảng PCGD của lớp này có tự động thay đổi số tiết theo hay không?

Trả lời

Không. Việc tự động cập nhật thông tin số tiết chuẩn chỉ được làm một lần khi bổ sung thông tin trên ô của bảng PCGD.

Câu hỏi 37: Lệnh nhập bảng PCGD của TKB 6.0 có được phát triển hay nâng cấp gì không so với các phiên bản trước đây?

Trả lời

Lệnh nhập bảng PCGD của TKB 6.0 có các thay đổi và nâng cấp sau đây:
- Hỗ trợ cho mô hình nhiều chương trình đào tạo. Khi nhập PCGD tại các ô trên lưới, số tiết tự động cập nhật theo số tiết chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng.
- Lệnh kiểm tra dữ liệu PCGD được nâng cấp, bổ sung thêm màn hình 4 kiểm tra các khối lớp hệ thống rỗng.
- Bổ sung lệnh Sao chép toàn bộ bảng PCGD từ sáng sang chiều và ngược lại.

Câu hỏi 38: Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra HTML của TKB 6.0 có phát triển hay nâng cấp gì không so với các phiên bản trước đây?

Trả lời

Hầu như không có thay đổi gì đáng kể so với phiên bản trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là thứ tự các bảng dữ liệu thống kê thời khóa biểu trong trang chủ đã được thay đổi cho hợp lý hơn.

Câu hỏi 39: Trong các phiên bản TKB trước đây, khi thực hiện công việc tinh chỉnh, di chuyển mộy tiết trên thời khóa biểu, đôi khi chúng tôi thấy các tiết Sinh hoạt cũng bị thay đổi theo dây giáo viên. Trong phiên bản mới 6.0, nhược điểm này đã được khắc phục chưa?

Trả lời

Phiên bản mới TKB 6.0 đã hoàn toàn khắc phục được nhược điểm bạn vừa nêu. Để cài đặt thông số cho việc này, bạn hãy vào lệnh Lệnh chính --> Các lựa chọn -->Xếp TKB, tại vị trí Khóa tiết sinh hoạt khi tinh chính thời khóa biểu, bạn hãy chọn check box này và chọn môn học là môn sinh hoạt tương ứng. Sau khi thực hiện lệnh này toàn bộ các tiết Sinh hoạt sẽ không bị ảnh hưởng trong các lệnh xếp tự động và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu của phần mềm.

Câu hỏi 40: Trường chúng tôi là một trường nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi không cần sử dụng hết toàn bộ các chức năng của phần mềm TKB. Vậy chúng tôi có thể mua một bản TKB với một số chức năng hạn chế nhưng với giá vừa phải. Liệu công ty có đáp ứng được nhu cầu đó của chúng tôi hay không?

Trả lời

Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh và điều kiện của trường bạn. Phiên bản mới nhất chúng tôi dự kiến sẽ phát hành phần mềm TKB 6.0 theo các bản sau đây:
- Bản TKB đầy đủ (TKB Full): Bản này dành cho các trường muốn sử dụng phần mềm với toàn bộ các chức năng đã có.
- Bản TKB cơ sở (TKB Basic): Phiên bản này dành cho các trường THCS hoặc THPT ở các vùng núi xa xôi, không có đủ hoặc chưa cần sử dụng toàn bộ các tính năng mạnh của phần mềm.
- Bản TKB nhỏ (TKB Tidy): Phiên bản này sự kiến sẽ được phát hành dành riêng cho các trường Tiểu học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=312

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn