Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Phát hành 5 CD phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, ĐỊA lớp 12 vào ngày 15 tháng 6 năm 2009
14/06/2009

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức thông báo phát hành Bộ phần mềm Ôn luyện, kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lớp 12.

Bộ phần mềm sẽ bao gồm 5 CD: Kiểm tra Kiến thức môn TOÁN 12; Kiểm tra Kiến thức môn VẬT LÝ 12; Kiểm tra Kiến thức môn HÓA HỌC 12; Kiểm tra Kiến thức môn SINH HỌC 12; Kiểm tra Kiến thức môn ĐỊA LÝ 12.


Bộ phần mềm định hướng đến người dùng là giáo viên đang giảng dạy trực tiếp các môn học này cho khối lớp 12 các nhà trường THPT trên toàn quốc.

Phần mểm cũng định hướng cho các bạn học sinh lớp 12 dùng để học tập, ôn luyện, kiểm tra kiến thức môn học tương ứng của mình, phục vụ quá trình học tập, thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng.

Bộ phần mềm sẽ được bán tại tất cả các nhà sách trên toàn quốc với giá thống nhất là 60.000 đồng / CD. Mỗi CD được phép cài đặt và sử dụng trên một máy tính PC với hệ điều hành Windows XP/2000/Vista.

Sau đây là mô tả ngắn gọn các tính năng chính của bộ phần mềm này:

1. Mỗi phần mềm sẽ được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ (bao gồm các câi hỏi trắc nghiệm và tự luận) của môn học tương ứng. Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Hay nói cách khác các thầy cô giáo khi có bản quyền với phần mềm sẽ có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để kiến tạo các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh.

Bộ dữ liệu câu hỏi đã được nhập sẵn trong phần mềm bao gồm:

+ Môn Toán 12, bộ câu hỏi bao gồm: lượng 1707 câu hỏi, trong đó 1160 câu tự luận và 547 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Môn Lý 12, bộ câu hỏi bao gồm: 1132 câu hỏi, trong đó 207 câu hỏi tự luận, 925 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Môn Hóa 12, bộ câu hỏi bao gồm: 1324 câu hỏi, trong đó toàn bộ 1324 câu hỏi là trắc nghiệm.

+ Môn Sinh 12, bộ câu hỏi bao gồm: 1575 câu hỏi, trong đó toàn bộ 892 câu hỏi là trắc nghiệm.

+ Môn Địa 12, bộ câu hỏi bao gồm: 1210 câu hỏi, trong đó 353 câu hỏi tự luận, 857 câu hỏi trắc nghiệm.

2. Bên cạnh bộ câu hỏi đồ sộ đã được nhập, phần mềm cũng đã tạo ra các mẫu đề kiểm tra cho phép tạo đề kiểm tra theo toàn bộ các chủ đề kiến thức của môn học tương ứng. Các mẫu đề kiểm tra của các phần mềm này bao gồm:

+ Các đề kiểm tra 15 phút.

+ Các đề kiểm tra 1 tiết.

+ Các đề kiểm tra kiến thức cho Học kỳ I và Học kỳ II.

+ Đề kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học, cao đẳng.

3. Một chức năng rất đặc biệt của bộ phần mềm này là cho phép học sinh tiến hành kiểm tra kiến thức trực tiếp trên máy tinh theo các chủ đề kiến thức hiện có trong Ma trận kiến thức của CSDL hiện thời.

4. Với bộ CSDL có sẵn này phần mềm cho phép người dùng có thể thực hiện các công việc khai thác trực tiếp ngân hàng này như khởi tạo đề kiểm tra, kiểm tra trực tiếp theo chủ đề kiến thức hoặc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.

5.Phần mềm có chức năng cho phép người dùng in một phần hoặc toàn bộ các câu hỏi trong CSDL ra máy in hoặc chuyển sang WORD file.

6. Bộ CSDL ngân hàng câu hỏi là mở hoàn toàn đối với người dùng. Phần mềm cho phép người dùng thay đổi, bổ sung dữ liệu câu hỏi vào CSDL ngân hàng câu hỏi hiện thời. Người dùng có thể thay đổi thông tin chủ đề kiến thức, nhập và điều chỉnh mẫu đề kiểm tra. Chức năng này làm cho bộ phần mềm trở thành một công cụ hữu hiệu quản trị Ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra môn học.

Bộ 5 (CD) phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 12 là công cụ không thể thiếu cho mỗi giáo viên và học sinh dùng trên lớp cũng như tại gia đình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3243

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn