Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

So sánh hai phiên bản TKB 6.0 Full và TKB 6.0 Demo
20/07/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net phát hành năm 2006. Một trong những điểm đặc biệt nhất của lần phát hành này là sự ra đời của phiên bản TKB 6.0 Demo, bản dùng thử của phần mềm này. Đây là một cơ hội lớn cho các nhà trường phổ thông của Việt Nam: các trường sẽ có cơ hội sở hữu toàn bộ các chức năng mạnh nhất của phiên bản đầy đủ của phần mềm này, có cơ hội sử dụng thật và tạo ra sản phẩm thật là các thời khóa biểu dùng được thật trong nhà trường. Vậy thì hai phiên bản TKB 6.0 FULL và DEMO có điểm gì giống nhau và khác nhau, bài viết ngắn này sẽ làm sáng tỏ câu hỏi vừa nêu.


1. Trước tiên phải khẳng định ngay rằng phiên bản TKB 6.0 Demo có đầy đủ tất cả các chức năng mạnh nhất của phiên bản đầy đủ và không có bất cứ một hạn chế nào về dữ liệu. Ta nhớ lại rằng tất cả các phiên bản DEMO trước đây của TKB (từ 5.5 trở về trước) đều đã hạn chế số lớp học được nhập là 8. Nhưng hạn chế này đã được gỡ bỏ khỏi phiên bản TKB 6.0 DEMO. Như vậy với bản DEMO lần này, các nhà trường sẽ ngay lập tức có thể tạo ra một tệp dữ liệu thời khóa biểu hoàn chỉnh cho trường mình. Với người đã dùng thành thạo phần mềm này, các giáo viên sẽ dễ dàng tạo cho trường mình một thời khóa biểu hoàn thiện và dùng ngay trong học kỳ này cho trường mình!! Với bản TKB 6.0 DEMO trong tay, các nhà trường đang có một bản TKB thứ thiệt và dùng như bản đầy đủ.

2. Điểm khác biệt duy nhất giữa bản TKB 6.0 FULL và DEMO chỉ nằm trong một lệnh, đó là lệnh mở tệp dữ liệu (Open). Sự khác biệt đó được mô tả như sau:

Khi ta dùng TKB 6.0 DEMO để mở một tệp dữ liệu bất kỳ, phần mềm sẽ kiểm tra xem tệp dữ liệu này đã được mở bởi chính bản DEMO này bao nhiêu lần rồi. Nếu số lần đã được mở trước đó vượt quá 15 thì phần mềm sẽ không cho phép mở tệp dữ liệu này nữa và yêu cầu người sử dụng nâng cấp phần mềm thành bản chính thức.

Chú ý quan trọng:

• Nếu ta mở tệp dữ liệu và chưa ghi những thay đổi lên đĩa cứng thì lần mở này chưa được tính. Như vậy việc mở một tệp chỉ đuợc tính lần nếu đã dùng lệnh ghi dữ liệu.

• Khi đang làm việc với tệp dữ liệu trong bộ nhớ, người dùng có thể tiến hành ghi nhiều lần mà phần mềm vẫn tính là mở 1 lần. Như vậy có thể tóm tắt hạn chế duy nhất của phiên bản TKB 6.0 DEMO như sau: phần mềm chỉ cho phép mở tệp dữ liệu 15 lần với mỗi lần mở được ghi dữ liệu vô hạn lần.

3. Khi một tệp dữ liệu thời khóa biểu được khởi tạo bởi TKB 6.0 DEMO và có thể đã bị "quá đát" vượt quá ngưỡng 15 lần thì tệp dữ liệu này vẫn được sử dụng bình thường đối với phiên bản TKB 6.0 đầy đủ. Như vậy sau khi đã bị vượt quá thời gian sử dụng của tệp dữ liệu thời khóa biểu đang làm việc, nhà trường rõ ràng cần nâng cấp và mua bản chính thức phần mềm TKB để có thể tiếp tục sử dụng và khai thác tệp dữ liệu này.

4. Các tệp dữ liệu đã bị "quá đát" vượt quá ngưỡng 15 lần thì vẫn có thể dùng được với phần mềm TKB Viewer 6.0 để xem và in thông tin thời khóa biểu.

5. Ngược lại các tệp dữ liệu thời khóa biểu do các phiên bản TKB chính thức tạo ra thì vẫn được dùng bởi TKB 6.0 Demo. Khi TKB DEMO bắt đầu được sử dụng thì quá trình "tính lượt mở tệp" sẽ được khởi động.

6. Khi dùng lệnh Save As (ghi tệp với tên khác) hoặc lệnh khởi tạo dữ liệu cho học kỳ tiếp theo, thuộc tính "số lần mở bởi TKB DEMO" sẽ không thay đổi. Điều đó có nghĩa là: khi một tệp dữ liệu đã bị "quá đát" thì ta dùng lệnh Save As để tạo ra một tệp mới nó vẫn là tệp dữ liệu "quá đát".

7. Thời hạn "mở không quá 15 lần" của bản TKB 6.0 DEMO, theo chúng tôi là rất tốt cho các nhà trường có cơ hội sở hữu một phần mềm TKB đầy đủ. Với thời gian này, các nhà trường sẽ có một khoảng thời gian khoảng 10 đến 15 ngày sử dụng phần mềm TKB đầy đủ để nhập và xếp thời khóa biểu cho trường mình. Khoảng thời gian này là vừa đủ để vừa học vừa xếp xong và hoàn thiện một thời khóa biểu dùng được.

8. Tất nhiên thời gian không thể vô hạn, để có được sự hỗ trợ trực tiếp từ công ty School@net, các nhà trường nên có bản TKB FULL. Chú ý rằng phần mềm TKB sẽ thường xuyên được nâng cấp và nếu đã mua một bản TKB đầy đủ, các nhà trường sẽ đuợc hưởng giá nâng cấp các phiên bản tiếp theo rất ưu đãi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=329

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn