Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Vui học đường: Ngôn ngữ và Toán học
30/09/2009

Trong Toán học ta thường gặp những câu nói, mệnh đề hết sức bình thường nhưng đối với các nhà Ngôn ngữ thì quả thật không thể chấp nhận được.


- Đã từng có nhà ngôn ngữ giật mình khi biết rằng một tập không đóng không có nghĩa nó là mở, và ngược lại, một tập không mở không có nghĩa là nó phải đóng.

- Đối với Toán học khái niệm G trù mật trong G hoàn toàn không đồng nghĩa với G trù mật trong chính nó, quả thật rắc rối với các nhà ngôn ngữ.

- Bất cứ một người từng học và nghiên cứu Toán học chắc đã phải từng gặp các câu tương tự sau trong các tài liệu tham khảo:

"ở đây X lớn là một đại lượng vô cùng bé". Đối với các nhà ngôn ngữ thật khó mà giải thích nổi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3549

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn